Fizikalna terapija

[ Kinesio taping ]

Od standardnih metoda fizikalne terapije, uz individualan pristup, te individualne termine nudimo Vam:

Mobilizacijske i manualne tehnike

Kineziterapija

  • individualna kineziterapija (reumatološki, neurološki, traumatološki,ortopedski problemi)
  • individualan rad sa fizioterapeutom,program prilagođen mogučnostima pacijenta
  • grupne vježbe

Elektroterapija

  • dijadinamske, interferentne struje
  • TENS, galvanizacija
  • stimulacija živca
  • stimulacija mišića
  • ultrazvučna terapija
  • terapija laserom