Linkovi

Ovdje su adrese kolega, udruga i institucija sa kojima surađujemo:

Hrvatska komora fizioterapeuta (dalje u tekstu: Komora) je samostalna, neovisna, staleška i strukovna organizacija fizioterapeuta i djelatnosti koji sudjeluju u sklopu fizioterapeutske skrbi.

Komora štiti prava i zastupa interese svojih članova, unapređuje fizioterapeutsku djelatnost, brine se o ugledu fizioterapeuta i o pravilnom obav ljanju fizioterapeutskog zvanja. Fizioterapeuti, fizioterapeutski tehničari, maseri kupeljari i radni terapeuti koji rade na području Republike Hrvatske i pružaju usluge iz svoje djelatnosti obvezatno se udružuju u Hrvatsku komoru fizioterapeuta.

Cilj udruge je unaprijediti zdravlje žene kroz sva životna razdoblja promocijom, provođenjem i usavršavanjem programa fizioterapije koji se bave zdravljem žene - organiziranje trajne edukacije fizioterapeuta iz područja zdravlja žene, rad na promoviranju i uključivanju fizioterapeuta  u sastav timova i programa koji se bave preventivnim i kurativnim zdravstvenim potrebama žene na području RH, itd.