Fizikalna terapija Dubrava

Usluge fizikalne terapije obavljamo u našoj privatnoj praksi u naselju Dubec, a sa teško pokretnim ili nepokretnim pacijentima obavljamo i usluge fizikalne terapije u kući na području naselja Dubrava, Dubec, Sesvete i grada Zagreba.