Fizikalna terapija Zagreb

Usluge fizikalne terapije obavljamo u našoj privatnoj praksi u naselju Dubec, a sa teško pokretnim ili nepokretnim pacijentima obavljamo i usluge fizikalne terapije u kući na području cijelog grada Zagreba, a osobito naselja Dubec, Sesvete i Dubrava.