Fizikalna terapija Sesvete

Usluge fizikalne terapije obavljamo u našoj privatnoj praksi u naselju Dubec, a sa teško pokretnim ili nepokretnim pacijentima obavljamo i usluge fizikalne terapije u kući na području naselja Sesvete, Dubec, Dubrava i grada Zagreba.